Sở Giao thông vận tải cùng Sở Quy hoạch – Kiến trúc ký kết hợp tác trong công tác quản lý nhà nước về giao thông, vận tải và quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn TP.HCM

Từ năm 2018 đến nay, trên cơ sở bản hợp tác đã ký kết Sở Giao thông vận tải cùng Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã phối hợp thực hiện và đã đạt được một số kết quả như: triển khai thực hiện việc đánh giá tác động giao thông đô thị hoặc thỏa thuận đấu nối giao thông trong quá trình thẩm định các đồ án quy hoạch; các hồ sơ cấp giấy phép đối với các công trình xây dựng tập trung đông người có nguy cơ gây ùn tắc giao thông  nhằm kiểm soát việc phát triển các khu tập trung đông người có nguy cơ gây ùn tắc giao thông khu vực nội đô; phê duyệt quy hoạch 04 nút giao thông trên địa bàn Quận 5; phối hợp thực hiện các đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giao thông trọng điểm và phù hợp với quy hoạch chung … .

Nhìn chung, trong 03 năm qua việc phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giao thông, vận tải và quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn Thành phố giữa Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Sở Giao thông vận tải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng được nhiệm vụ hợp tác của 02 đơn vị đã đề ra.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, đáp ứng yêu cầu tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trong quản lý nhà nước về giao thông, vận tải và quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn Thành phố và phù hợp nhiệm vụ, yêu cầu chức năng mới; ngày 13 tháng 01 năm 2021, Sở Giao thông vận tải và Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã tiếp tục ký kết hợp tác trong công tác quản lý nhà nước về giao thông, vận tải và quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn Thành phố cùng phối hợp xây dựng chiến lược, kế hoạch và các chương trình phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả, tăng cường hỗ trợ chuyên môn, chuyên ngành và cung cấp, trao đổi thông tin nhằm thực hiện quản lý nhà nước về giao thông, vận tải và quy hoạch, kiến trúc hiệu quả, toàn diện, gắn liền với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan đơn vị có liên quan; nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Giao thông vận tải và Sở Quy hoạch – Kiến trúc gắn với công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố; công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển Khu đô thị Sáng tạo Tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030 được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4833/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020; chỉnh trang và phát triển đô thị; tăng cường kết nối vùng giữa TPHCM với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; đáp ứng yêu cầu giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông, vận tải và quy hoạch, kiến trúc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giao thông, vận tải và quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn thành phố.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời

.Chat với chúng tôi qua Zalo
.Chat ngay để nhận tư vấn
.Gọi ngay 0704.810.481